• First day of school - August 11, 2015 8:45
   
   
  Back to school night - August 13, 2015 
   
   
  No School - August 28,2015 & September 7, 2015
   
  Family Night September 18,2015
  Veterans Day November 11, 2015
   
  Thanksgiving break November 23-28, 2015
   
  Winter Break December 21 - 9, 2015